Altijd gratis levering
Hoge printkwaliteit op mat papier
Waardevolle inspiratie

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Identiteit van de onderneming

 • Bedrijfsgegevens:
  Balata BV
  Handelend onder de naam: Made2c
  Maatschappelijke zetel: Speureweg 12 9830 Sint-Martens-Latem
  BTW-nummer: BE0691.893.377
   
 • Vestigings-, retour- en bezoekadres op afspraak:
  Speureweg 12
  9830 Sint-Martens-Latem
   
 • Contactgegevens:
  Contactpersoon: Caroline Beauduin
  e-mailadres: info@made2c.eu
  telefoonnummer: +32 479 68 17 28


Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 • Wanneer je bij Made2c een bestelling plaatst, ga je akkoord met de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Vooraleer je bestelt, kan je kennis nemen van onze algemene voorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn.
   
 • Mocht je hierover vragen hebben, kan je altijd per e-mail contact met ons opnemen: info@made2c.eu


Artikel 3 – Eigendomsrechten en copyright

 • De inhoud van deze website en webshop, inclusief bedrijfsnaam, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, beelden ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan N.O.N. BVBA – Made2c of aan rechthoudende derden.
   
 • Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Made2c zonder voorafgaande toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontleden aan de aangeboden informatie. De teksten, ontwerpen, of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Made2c noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, noch op analoge, noch op digitale wijze.
   
 • De geleverde goederen blijven eigendom van N.O.N. BVB A – Made2c tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.


Artikel 4 – Ons aanbod

 • Onze aangeboden producten worden volledig en nauwkeurig omschreven om je de mogelijkheid te geven een goede beoordeling van het product te kunnen maken.
   
 • De gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw. Schermkleuren kunnen enigszins afwijken van de drukwerkkleuren.
   
 • Wil je de werkelijke kleuren én papierkwaliteit kunnen bekijken dan kan je in de webshop een kadokoker bestellen die o.a. alle kleur- en papierstalen bevat.
   
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geldig is, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod.
   
 • De informatie die wij je bezorgen moet het voor jou duidelijk maken wat je rechten en verplichtingen zijn en wat je kan verwachten wanneer je een bestelling plaatst.
   
 • Mocht je hierover nog vragen hebben, kan je altijd per e-mail contact met ons opnemen.
   
 • Made2c behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren.
  Met ons concept wensen wij enkel positieve boodschappen over te brengen met het oog op verbinding. Kwetsende en racistische teksten horen daar niet bij.


Artikel 5 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief het geldende btw-tarief.
  Voor België is het btw-tarief 21%.


Artikel 6 – Betaling

 • Wij vragen je onmiddellijk te betalen bij het plaatsen van je bestelling via de gekozen betaalwijze.
   
 • Om te betalen kan je kiezen uit de volgende betaalwijzen: Bancontact, Visa, Mastercard, en Ideal. Betalen kan ook via de betaalknoppen van BELFIUS, KBD/CBC en ING.
   
 • Als partner voor veilige online betalingen kozen wij voor Mollie, een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor online ondernemingen. Hierdoor komt er ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’ op je bankafschrift te staan.
   
 • Betalen kan ook door een unieke kortingscode van een kadobon in te brengen bij het afrekenen. De korting wordt dan meteen van het totaalbedrag van je bestelling afgetrokken.
   
 • De unieke code van kan slechts éénmaal gebruikt worden. De Made2c kadobon is niet inwisselbaar tegen kontante betaling, kent geen restwaarde en dient in zijn geheel besteed te worden.
   
 • Bij het afrekenen zal de prijs aangerekend worden die op het ogenblik van je bestelling geldig is. Indien kortingscodes moeten toegepast worden dan dienen deze bij het afrekenen ingebracht worden en wel vóór het gebruik van je betaalkaart. Nadat je betaalkaart gebruikt werd kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden.


Artikel 7 – Verzending

 • Na het afronden van je bestelling ontvang je een orderbevestiging via e-mail.
   
 • Merk je nog een foutje op in deze orderbevestiging m.b.t. je gekozen eigen teksten?
   
 • Stuur dan binnen de 24 uur een e-mail naar info@made2c.eu zodat we dit nog kunnen corrigeren voor jou.
   
 • Alle verzendingskosten naar 1 adres binnen België zijn inbegrepen in de vermelde prijzen.
   
 • Op dit ogenblik bieden wij enkel verzendingen naar België aan. Hiervoor doen wij beroep op Bpost. Contacteer ons indien je wil aankopen vanuit, of verzenden naar, een ander land dan België.
   
 • Een foutief doorgegeven leveringsadres is jouw verantwoordelijkheid en kan aanleiding geven tot extra kosten.
   
 • Wij besteden de grootste zorg aan het verpakken van je bestelling en de keuze van ons verpakkingsmateriaal om transportschade te vermijden.

  Het risico van beschadiging , diefstal en/of verlies tijdens de verzending met Bpost berust tot op het moment van levering bij Made2c, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8 – Leveringstermijn

 • Je bestelling wordt verwerkt en verzonden binnen 2-5 werkdagen. Reken daarbij nog de termijn die Bpost nodig heeft om te leveren. Standaard wordt je bestelling de volgende werkdag geleverd door Bpost.
   
 • Tijdens drukke periodes kan de leveringstermijn wat langer zijn. Ook Bpost heeft soms wat vertraging.
   
 • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of een betaling van een schadevergoeding door Made2c.
   
 • In geval van niet-levering van een bestelling wordt de betaalde som vanzelfsprekend door ons terugbetaald aan jou, zonder interest of andere vergoeding.
   
 • Plaats je last-minute een bestelling die je heel dringend nodig hebt? Best stuur je dan een e-mail naar anne@made2c.eu met de vraag om je bestelling dringend te behandelen. Met een beetje geluk gaat je bestelling dan al de volgende dag de deur uit.
   
 • Je bestelling afhalen na afspraak is ook mogelijk. Dat kan op dit adres: Speureweg 12 te 9830 Sint-Martens-Latem. Bij afhaling ontvang je een kadobon met unieke kortingscode t.w.v. € 5 voor een volgende aankoop en bieden we je graag een kopje koffie, thee of iets fris aan.
   
 • Ook als online-ondernemer zullen wij af en toe wat rust nemen en een vakantieperiode inlassen. Tijdens die rustperiode zal je bestelling niet verwerkt worden. Met een langere leveringstermijn tot gevolg.
   
 • Een vakantieperiode zal tijdig aangekondigd worden, bij elk bezoek aan de webshop. Zodat je kan rekening houden met een langere leveringstermijn.


Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 • Made2c biedt je de garantie dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   
 • Een door Made2c als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die jij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Made2c jegens jezelf als consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 10 – Klachten

 • Heb je een klacht? Wij vernemen ze graag zodat we je een oplossing kunnen bieden.
   
 • Laat ze ons snel weten via info@made2c.eu en we beantwoorden je zo spoedig mogelijk.
   
 • Om ontvankelijk te zijn dienen klachten ons binnen de 8 dagen na levering te bereiken.
   
 • In geval van schade of breuk ontvangen we graag een foto ervan via e-mail zodat we snel actie kunnen ondernemen.


Artikel 11 – Geschillen

 • Voor klachten die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Made2c en jou, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben én die onderling niet opgelost geraken, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
   
 • Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van maatschappelijke zetel van Balata BV – Made2c bevoegd.


Artikel 12 – Bewijs

 • In het kader van onze overeenkomst volgens deze algemene voorwaarden, aanvaarden we beiden dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering bij eventuele geschillen kunnen dienen.


Artikel 13a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Als particuliere koper op internet – waarbij de aangekochte producten verzonden worden en niet worden afgehaald bij de verkoper = een ‘aankoop op afstand’ – heb je het recht om binnen de 14 dagen je aankoop terug te sturen. Met uitzonderling van alle gepersonaliseerde producten.
   
 • Je hebt het recht om ons mee te delen dat je afziet van je aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden en dit binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van je bestelling door jou of door een gemachtigde derde.
   
 • Je herroepingsrecht is enkel geldig voor de door ons geleverde fotokaders, kadobonnen en kadokokers en niet voor de gepersonaliseerde posters.


Zo ga je hiervoor te werk:

 1. Je stuurt een e-mail naar info@made2c.eu met de melding dat je je aankoop wil terugsturen.
 2. Je vermeldt in je e-mail je rekeningnummer waarop je geld mag teruggestort worden.
 3. Je stuurt je aankoop terug naar dit adres:
  Balata BV – Made2c
  Speureweg 12
  9830 Sint-Martens-Latem

  OPGELET: de fotokader(s) en kadokoker(s) dienen ons in goede staat, ongebruikt en bij
  voorkeur in de originele verpakking te bereiken. Dit laatste om transportschade te vermijden.
   
 4. Bij ontvangst van je retourzending kijken wij de staat na.
 5. Indien de fotokader(s) en kadokoker(s) ons onbeschadigd bereiken dan storten we je binnen de 10 dagen het geld terug op het door jou opgegeven rekeningnummer.

  De retour-verzendkostenzijn wel voor jouw rekening.
  Je herroepingsrecht vervalt indien je je bestelling kwam afhalen. Het betreft dan geen aankoop ‘op afstand’ meer. Een afhaling biedt je immers de mogelijkheid om de producten te bekijken alvorens je ze meeneemt.


Artikel 13b – Herroepingsrecht bij levering van producten : uitsluiting

 • Gepersonaliseerde producten vallen wettelijk niet onder het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 13a. Dit houdt in dat je je bestelling van een gepersonaliseerde poster niet kan terugsturen.
   
 • Je wordt hier nadrukkelijk op gewezen vóór het afronden van je bestelling. Er wordt je gevraagd aan te vinken: dat je alle teksten gecontroleerd hebt en dat je accepteert dat de poster zo zal geprint worden. En omdat het een persoonlijke creatie is begrijp je dat je deze poster niet kunt terugsturen, ook niet omwille van tekstfouten.
   
 • In de mate van het mogelijke zullen wij wel eventuele typefouten trachten op te sporen en je hier op te wijzen alvorens de poster te printen. Echter zonder garantie dat wij alle typefouten kunnen opmerken.


Artikel 14 – Personaliseren

 • De ontwerpen voor gepersonaliseerde posters zijn allemaal eigendom van Made2c en de personalisatie ervan ontstaat door input van jou.
  Gepersonaliseerde posters worden, zoals eerder vermeld, niet teruggenomen.
   
 • Wij behouden ons wel het recht om ideeën voor personalisatie, foto’s en publicaties van gepersonaliseerde Made2c posters op onze website, Facebook, Instagram en Pinterest pagina te publiceren. Dit doen we niet sneller dan 30 kalenderdagen na aankoopdatum.


Artikel 15 – Privacy

 • Made2c werkt volgens de bepalingen van de GDPR die de privacy van de consument beter beschermt. Omdat we je privacy respecteren worden je persoonlijke gegevens enkel gebruikt voor de afhandeling van je bestelling en worden ze niet doorgegeven aan derden.
   
 • Heb je een vraag m.b.t. je privacy en je gegevens waarover we beschikken? Stuur dan gerust een e-mail naar info@made2c.eu en we beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk.


Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden

 • Made2c kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik wijzigen. Op lopende bestellingen blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik dat je de bestelling plaatste.
   
 • Elke nieuwe bestelling na de wijziging van onze algemene voorwaarden houdt in dat je deze nieuwe voorwaarden aanvaardt.


Artikel 17 – Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

 • Wij schenken veel aandacht aan de veiligheid van uw online bezoek.
  Daarom werkt Made2c uitsluitend samen met erkende beveiligingspartners. Qua betalingssysteem doen wij beroep Mollie, een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor online ondernemingen.
   
 • Verlies of diefstal van je identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
  Made2c meent hierdoor alle mogelijke en relevante voorzorgen genomen te hebben en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon.
   
 • Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan ook niet tegen Made2c worden ingeroepen.
   
Toon promo actie